En jobbannons från Region Örebro län.

En jobbannons från Region Örebro län.

Sjuksköterska eller psykiatrisjuksköterska, Avdelning 1
Örebro

Är du sjuksköterska eller psykiatrisjuksköterska i jakt på ett spännande uppdrag med omväxlande och stimulerande arbetsuppgifter? Trivs du med ett samarbetsinriktat och patientnära arbete med många kontaktytor? Då har vi den perfekta tjänsten för dig här hos oss på psykiatrisk vårdavdelning 1 på Karlahuset! Vi är mycket måna om att ha hög kvalitet i verksamheten och arbetar aktivt med verksamhetsutvecklande projekt. För närvarande arbetar vi med att införa Safewards och ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för nysjuknade i psykos, där avdelningen kommer att ha ett centralt uppdrag för patientgruppen.

Vi ser gärna att du har erfarenhet av psykiatri och du får gärna vara specialistsjuksköterska. Vi har emellertid en bra blandning av mycket erfaren och nyutbildad personal och du kommer därför ha goda möjligheter att introduceras och utvecklas i arbetet oavsett om du är erfaren eller nyutexaminerad sjuksköterska. Vi ser därför gärna att även du som har liten erfarenhet söker.

Avdelningen har också ett intergrerat arbetssätt som innebär att du också kommer ha möjlighet att omväxlande arbeta på vår läkemedelsmottagning efter att du introducerats på avdelningen.

Avdelning 1 är en psykiatrisk vårdavdelning med 14 vårdplatser som ligger belägen på Karlahuset i Örebro, på bekvämt avstånd till centrum, samt buss- och tågförbindelser. På Avdelning 1 vårdas i första hand patienter med psykossjukdom men vid platsbrist inom slutenvården har avdelningen även möjlighet att vårda patienter med förstämningssyndrom.

Vi har god sammanhållning i arbetslaget och vi samarbetar tätt med övriga psykiatriska vårdavdelningar i länet. Säkra vårdövergångar är ett högprioriterat område och vi har därför ett nära samarbete med socialpsykiatrin och med de två öppenvårdsteam som arbetar i samma byggnad. Vi håller på att implementera Safewards som arbetssätt på avdelningen, vilket är en del av ett större forskningsprojekt som just nu pågår i slutenvården.

Arbetsuppgifter:
Vi arbetar med ett personcentrerat arbetssätt och arbetsuppgifterna innefattar många olika delar vilket kräver både en bred och djup kompetens. Bland annat ingår läkemedelsadministrering, psykiatriskt omvårdnad- och behandlingsarbete - där du kommer att bedöma patientens behov samt planera och genomföra åtgärder. Du kommer att hålla i patientsamtal och samplanering sker med patienternas nätverk, anhöriga och andra vårdgivare.

Till avdelningen tillhör även en läkemedelsmottagning med jourverksamhet som bemannas med bland annat sjuksköterskor, vilket ger dig som avdelningssjuksköterska möjlighet att även arbeta del av din arbetstid i öppenvård - där du kommer att träffa patienter i ett annat skede än vid inläggning. Detta integrerade arbetssätt – med både sluten- och öppenvård – skapar kontinuitet i vårdkontakterna för patienterna vilket har stor betydelse för målgruppen där allians och personkännedom är grundläggande delar för att kunna ge en god, patientsäker och högkvalitativ vård.

Som sjuksköterska har du en arbetsledande funktion och dokumentation är en viktig del av arbetet. Du kommer att ha studentansvar och fungera som handledare för sjuksköterskestudenter. Vi vill förstås också att du deltar med ett stort engagemang och intresse av att vidareutveckla vår verksamhet.

Kvalifikationer:
Sjuksköterska eller specialistsjuksköterska med inriktning mot psykiatri. Vi söker dig som tycker om att arbeta nära patienterna och som har patientens bästa för ögonen och som har förmåga att utforma omvårdnaden efter patientens behov och utgå från ett helhetsperspektiv och se både patient och närstående i deras livssituation.

Erfarenhet av psykiatri är meriterande men inte avgörande. Arbetet på avdelningen bygger på engagemang, lyhördhet, en positiv grundinställning och en god kollegial gemenskap, vilket ställer krav på samarbetsförmåga och social kompetens. Teamarbete utgör en grund i arbetet. Introduktionen anpassas efter dina behov och vi ser till att du får möjlighet att få den kompetens som du kommer behöva på avdelningen.

Anställningsform:
Tillsvidareanställning med heltidstjänstgöring. Vi har ett individuellt schema som är fem veckor långt med helgtjänstgöring två av fem helger. Intervjuer kommer att ske fortlöpande och anställning kan komma att göras under annonseringstiden.

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Upplysningar:
Limou Chandorkar, enhetschef avd 1
Telefon: 076-1251131

Helena Eriksson, vårdutvecklare
Telefon: 070-308 53 37

Ann Williamsson, sjuksköterska
Telefon: 019-602 93 10

Facklig företrädare:
Merjo Yliluoma, Vårdförbundet
Telefon: 070-302 20 70

Hemsida:
www.regionorebrolan.se

Sista ansökningsdag:
2021-11-14

Ansökan ska innehålla fullständigt CV, personligt brev samt adressuppgifter. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.

Om organisationen:
Avdelning 1 är en del av Specialistpsykiatrin, tillhör GPU. Vi är ett nybildat verksamhetsområde som är inriktat på subspecialiserad vård och utveckling. Vi har enheter som erbjuder psykosvård och behandling vid långvariga funktionshinder i öppen- och slutenvård, traumabehandling, fysioterapi, rehab koordinering, samt en enhet för psykoterapi och psykologisk behandling. Här finns också psykiatrins utvecklingsenhet som bedriver olika former av utvecklingsarbeten i hela psykiatrin.

Tillsammans är vi runt 140 medarbetare inom olika yrkeskategorier som arbetar med gemensamma processer och mål. Vi jobbar för att främja närståendes delaktighet i vården.

Psykiatrin i Region Örebro län är en specialistverksamhet indelad i fyra verksamhetsområden där Gemensam psykiatri och utveckling (GPU ) ingår tillsammans med Beroendecentrum i Specialistpsykiatrin. Vi har alla stort fokus på etik och samverkan samt med en väl fungerande utbildnings- och forskningsmiljö. Tillsammans är vi ungefär 900 medarbetare.

Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.

Ärendenummer:
HoS:2021:742

Övrigt:
Då vi inom Psykiatrin värnar om våra patienter och värderar patientsäkerheten högt, kommer vi i samband med rekryteringen att begära utdrag ur misstanke- och belastningsregister från Rikspolisstyrelsen. Mer att läsa om misstanke- och brottsregister finns i SFS 1999:1135 och SFS 1999:1134.

Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.