En jobbannons från Region Örebro län.

En jobbannons från Region Örebro län.

Forskningsledare Äldre, Universitetssjukvårdens forskningscentrum, UFC
Örebro

Universitetssjukvårdens forskningscentrum (UFC), Region Örebro län, söker dig som vill utveckla och leda forskning inom området Äldre i samverkan med Örebro Universitet och länets kommuner.

Om tjänsten:
Mot bakgrund av den statliga utredningen ”Samordnad utveckling för en god och nära vård” och det omställningsarbete som kommer att ske inom regioner och kommuner söker vi en forskningsledare inom området Äldre för att förstärka forskning inom Nära vård. Utredningen pekar på att den första vårdnivån som patienten möter, i regional eller kommunal regi, behöver vara navet i den nära vården. Det nya arbetssättet är proaktivt, hälsofrämjande, personcentrerat och vården är samordnad. Distansöverbryggande teknik, mobila lösningar samt vårdåtgärder som görs i hemmet i samverkan med patienters egenvårdsinsatser är viktiga områden. Vi söker dig som vill bidra med vetenskaplig utveckling inom denna gränsöverskridande del av den moderna sjukvården och dess omställning. Tjänsten är placerad vid Universitetssjukvårdens forskningscentrum (UFC), Område FoU, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, och har akademisk anknytning till Örebro Universitet. Uppdraget kräver bred samverkan med andra delar av regionorganisationen liksom med länets kommuner.

Vi är en verksamhet i expansion och vi rekryterar inom flera områden. Nära vård är ett prioriterat övergripande område där ett fokusområde är forskning om Äldre. Som forskningsledare bidrar du till forskningsmiljön och verksamheten vid UFC. Du har ett särskilt ansvar för utvecklingen inom området Äldre, där bl.a. en formaliserad samverkansstruktur (regionen, universitetet och länets kommuner) för äldres hälsa och livsvillkor ingår. Du ingår i forskarkollegiet samt medverkar vid kurser, seminarier och andra gemensamma aktiviteter. Du åtar dig handledningsuppdrag på olika nivåer. Med stöd av Grants Office inom Region Örebro län förväntas du även aktivt söka externa anslag. Undervisning inom Örebro Universitet kan bli aktuellt.

Arbetsuppgifter:
I uppdraget ingår följande huvudsakliga arbetsuppgifter:
- Övergripande ansvar att initiera och stödja forskning inom området Äldre samt att följa utvecklingen regionalt och nationellt
- Aktiv utveckling av samverkan mellan klinisk verksamhet och forskning inom Region Örebro län, Örebro Universitet och länets kommuner inom området Nära Vård äldre
- Delad koordinatorfunktion i Samverkansforum äldre
- Handledning av doktorander och av forskningsförberedande projekt
- Egen forskning inom relevant område
- Viss undervisning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå

Kvalifikationer:
För rollen som forskningsledare bör du ha uppnått eller vara nära docentur. Din grundprofession kan vara arbetsterapeut, fysioterapeut, läkare, psykolog, sjuksköterska, socionom eller motsvarande. Du har yrkeserfarenhet från för tjänsten relevant del av hälso- och sjukvården eller av kommunal omsorg. God förmåga till muntlig och skriftlig kommunikation på svenska och engelska är ett krav. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet samt hur din inriktning och kompetensprofil kompletterar verksamheten.

Anställningsform:
Tjänsten är en tillsvidaretjänst 100% med placering vid UFC och möjlighet till klinisk tjänstgöring inom Region Örebro län enligt överenskommelse. För sökande som redan har grundanställning inom Region Örebro län kan annan omfattning och annan typ av förordnande diskuteras.

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Upplysningar:
Kristina Arnrup, verksamhetschef, 019-602 58 90, kristina.arnrup@regionorebrolan.se

Ylva Nilsagård, forskningsledare, 019- 602 75 11,
ylva.nilsagard@regionorebrolan.se

Praktiska frågor:
Ann-Chatrin Stellin, administrativ samordnare, 019-602 58 41
ann-chatrin.stellin@regionorebrolan.se

Facklig företrädare
:
SACO, Anders Bäckman, 019-602 66 58

Vårdförbundet, Ann-Britt Zakrisson, 019-602 57 86,
ann-britt.zakrisson@regionorebrolan.se

Hemsida: www.regionorebrolan.se/ufc

Sista ansökningsdag:

2021-11-17

Välkommen med din ansökan! Bifoga personligt brev, CV samt beskrivning av planerad forskningsaktivitet.

Om organisationen:
UFC ingår som en del i regionens samlade FoU-organisation och har som uppdrag att stimulera, initiera, bedriva och stödja klinisk forskning och vetenskaplig utveckling inom regionen. Inom regionorganisationens växande FoU-område finns också Kliniskt forskningscentrum med bl.a. forsknings-laboratorium, klinisk epidemiologi och biostatistik och en avdelning för kliniska prövningar. Vidare ingår Utbildningscentrum, HTA-enheten Camtö, Läkemedelscentrum samt Arbets- och miljömedicin.

 

UFC samlar flera olika yrkesgrupper inom universitetssjukvård och har en bred kompetensprofil inom klinisk forskning. Vi har metodologisk spetskompetens inom bl.a. hälsoekonomi. Här arbetar ett 60-tal forskare och 8 administratörer med forskning, handledning och forskningsstöd. Ca 30 doktorander bereds arbetsplats, utrustning och vägledning inom UFC. Förutom forskning, handledning och forskningsstöd bidrar vi med utbildningsinsatser lokalt, regionalt och nationellt inom våra kompetensområden.

Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.

Ärendenummer:
HoS:2021:971

Övrigt:
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.