En jobbannons från Region Örebro län.
Lediga jobb
YrkeSista ans.datumOrt
Sjuksköterska rehabmedicins dagvård, Universitetssjukhuset Örebro2022-10-31Örebro
Sjuksköterska till Infektion, Universitetssjukhuset Örebro2023-01-31Örebro
Medicinsk vårdadministratör till medicinadministration, Karlskoga lasarett2022-10-17Karlskoga
Underläkare, Verksamhetsområde obstetrik och gynekologi2022-10-23Örebro
Sjuksköterska, Vaccinationsmottagningen, Lindesberg2022-10-21Lindesberg
Medicinska vårdadministratörer Neuro- och rehabmedicin, USÖ2022-10-17Örebro
Projektsamordnare medicintekniska projekt2022-10-19Örebro
Undersköterska Medicinsk behandlingsenhet onkologi, USÖ2022-10-31Örebro
Sjuksköterska till Hemodialysmottagningen, USÖ2022-10-23Örebro
Färdtjänstutredare till serviceresor, område Trafik och samhällsplanering2022-10-20Örebro
Utredare inom sjukresor, område Trafik och samhällsplanering2022-10-14Örebro
Medicinsk vårdadministratör, Tybble vårdcentral2022-10-30Örebro
Forskningssköterska Universitetssjukvårdens forskningscentrum (UFC)2022-10-23Örebro
Sjuksköterska endoskopimottagningen, Universitetssjukhuset Örebro2022-10-23Örebro
Arbetsterapeut Verksamhetsområde kirurgi, Universitetssjukhuset i Örebro2022-10-23Örebro
Klinisk kvalitetssjuksköterska medicinavdelning 83, Universitetssjukhuset Örebro2022-10-31Örebro
Fysioterapeut till Hällefors vårdcentral2022-10-23Hällefors
Sjuksköterska, Affektivmottagningen USÖ2022-10-23Örebro
Undersköterska medicinavdelning 83, Hematologi och gastroenterologi, USÖ2022-10-31Örebro
Sjuksköterska, Vaccinationsmottagningen, Örebro2022-10-21Örebro
Systemingenjör, Medicinsk teknik2022-10-29Örebro
Överläkare/specialist kardiologi och PCI, hjärt-lungmedicin och klinisk fysiologi, USÖ2022-10-16Örebro
Biträdande enhetschef medicinavd 83 och hematologmottagningen, USÖ2022-10-31Örebro
Färdtjänstutredare till serviceresor, område Trafik och samhällsplanering2022-10-14Örebro
Sjuksköterska med fokus på vårdutveckling, Kliniskt träningscenter (KTC) Örebro2022-10-10Örebro
Psykolog Barn- och Ungdomspsykiatrin BUP Öppenvård Örebro2022-10-23Örebro
Kurator Barn- och ungdomspsykiatrin BUP Öppenvård Örebro2022-10-23Örebro
Kockar för korttidsvikariat till kostavdelningen USÖ Region Örebro län2022-10-17Örebro
Undersköterska Akutvårdsavdelningen, USÖ2022-10-16Örebro
Ortopedtekniker, Ortopedteknik Örebro2022-10-17Örebro
Dietist till Barn- och ungdomsmedicin, Universitetssjukhuset Örebro2022-10-23Örebro
Undersköterska natt Akutvårdsavdelningen, USÖ2022-10-16Örebro
Fysioterapeut/Sjukgymnast Kumla vårdcentral2022-10-23Kumla
Medicinsk vårdadministratör allmänpsykiatrisk mottagning, Karlskoga2022-10-18Karlskoga
Sjuksköterska natt Akutvårdsavdelningen, USÖ2022-10-30Örebro
Röntgensjuksköterska Röntgenmottagningen, Lindesbergs lasarett2022-10-16Lindesberg
Undersköterska Röntgenmottagningen, Lindesbergs lasarett2022-10-16Lindesberg
ST-läkare till VO infektion, USÖ2022-10-30Örebro
Medicinsk vårdadministratör, Vårdcentralsjouren/VC digitala mottagning2022-10-16Örebro
Arbetsterapeut Rättspsykiatrin, Örebro2022-10-16Örebro
Vikarie till Servicecenter med inriktning mot IT2022-10-18Örebro
Distriktssköterska/Sjuksköterska, Lillåns vårdcentral2022-10-16Örebro
Kurator Allmänpsykiatrisk öppenvård, Karlskoga2022-10-18Karlskoga
Diabetessköterska/Distriktssköterska/Sjuksköterska, Karolina vårdcentral2022-10-23Karlskoga
Diabetessköterska till Lindesbergs vårdcentral2022-10-16Lindesberg
Sjuksköterska Lungavdelning 12, Universitetssjukhuset Örebro2022-10-16Örebro
Chefssekreterare till VO Neurokirurgi USÖ2022-10-17Örebro
Undersköterska Akut- och traumaavdelning 37, Universitetssjukhuset Örebro2022-10-16Örebro
Sjuksköterska till psykosvårdens öppenvårdsmottagning 12022-10-16Örebro
Psykolog till Utredningsteamet inom Barn- och ungdomspsykiatrin, Örebro2022-10-16Örebro
Sjuksköterska Ortopedavdelning 3 Protescentrum, Lindesbergs lasarett2022-10-28Lindesberg
Enhetschef, Allmänpsykiatrisk öppenvård, Lindesberg2022-11-09Lindesberg
Undersköterska natt Protescentrum Ortopedavdelning 3, Lindesbergs lasarett2022-10-07Lindesberg
Sjuksköterska Ortopedmottagningen, Lindesbergs lasarett2022-10-28Lindesberg
Enhetschef till Syncentralen2022-10-16Örebro
Praktik på Central Sweden European Office i Bryssel2022-10-15Örebro
Distriktssköterska/Sjuksköterska, Karla vårdcentral2022-10-09Örebro
Undersköterska Närvård och preanalys, Universitetssjukhuset Örebro2022-10-09Örebro
Medicinsk vårdadministratör Kopparbergs vårdcentral2022-10-16Kopparberg
Distriktssköterska/Sjuksköterska Kopparbergs vårdcentral2022-10-16Kopparberg
Enhetschef, Nora vårdcentral2022-10-09Nora
Forskningssjuksköterska, Kliniska prövningsenheten (KPE), Onkologi USÖ2022-10-31Örebro
Läkarchef vid Geriatriska kliniken USÖ2022-10-23Örebro
Sjuksköterska natt Ortopedavdelning 3, Lindesbergs lasarett2022-10-28Lindesberg
Sjuksköterskor Medicinska behandlingsenheten onkologi, USÖ2022-10-31Örebro
Sjuksköterska intensivvård, AnIVA Lindesbergs lasarett2022-11-30Lindesberg
Undersköterska intensivvård, AnIVA Lindesbergs lasarett2022-11-30Lindesberg
Sjuksköterska Allmänpsykiatrisk avdelning, Lindesbergs lasarett2022-10-20Lindesberg
Operationssjuksköterska Ortoped/handoperation, USÖ2022-10-31Örebro
Sjuksköterska/Psykiatrisjuksköterska, Allmänpsykiatrisk öppenvård, USÖ2022-10-27Örebro
BVC-sköterska till Pilgårdens vårdcentral2022-10-30Degerfors
Fysioterapeut till Pilgårdens vårdcentral2022-10-30Degerfors
Distriktssköterska/sjuksköterska till Pilgårdens vårdcentral2022-10-30Degerfors
Sjuksköterska geriatrisk vårdavdelning 82, Universitetssjukhuset Örebro2022-11-30Örebro
Engagerad utvecklingsledare till område Energi och klimat2022-10-16Örebro
IT-tekniker till avdelningen IT-Arbetsplats, Region Örebro län2022-10-07Örebro
Barnmorska, Familjecentralen Karlskoga2022-10-06Karlskoga
Webbredaktör till Region Örebro län2022-10-09Örebro
Undersköterskor till förlossningsavdelningen USÖ2022-10-09Örebro
Kurator till VO infektion USÖ2022-10-21Örebro
Distriktssköterska/Barnsjuksköterska till BVC, Karla vårdcentral Örebro2022-10-05Örebro
Sjuksköterskor till 1177 Vårdguiden på telefon, Örebro2022-10-23Örebro
BT-läkare till Region Örebro län2022-10-09Örebro
Hemrehabfysioterapeut med uppdrag mot Lindesbergs kommun, Norra länsdelen2022-10-10Lindesberg
Undersköterska vikariat till medicinavdelning 1 och 2, Karlskoga lasarett2022-10-26Karlskoga
Dietist direkt, Region Örebro län2022-10-03Örebro
Folktandvården i Örebro söker tandläkare2022-11-07Örebro
Anestesisjuksköterska till VO AnIVA, Karlskoga Lasarett2022-10-10Karlskoga
Arbetsterapeut till Syncentralen Örebro2022-10-09Örebro
Fysioterapeut till primärvård norra länsdelen2022-10-23Nora
Operationssjuksköterska till Urologoperation, Universitetssjukhuset Örebro2022-10-09Örebro
Psykolog Rehabiliteringsmedicinsk smärtmottagning, USÖ2022-10-03Örebro
Medicinsk vårdadministratör till Allmänpsykiatrisk öppenvård Lindesberg2022-10-16Lindesberg
Sjuksköterska till Allmänpsykiatrisk öppenvård Lindesberg2022-10-23Lindesberg
Sjuksköterska till Kirurgavdelning 4, Lindesbergs lasarett2022-10-02Lindesberg
Sjuksköterska natt till Strokeenheten avd 92, USÖ2022-10-02Örebro
Distriktssköterska/Sjuksköterska Kumla vårdcentral2022-10-09Kumla
ST-läkare inom Klinisk genetik, VO Laboratoriemedicin USÖ2022-10-30Örebro
Arkivarie, vikariat2022-10-12Örebro
Barnsjuksköterska till Barnakutmottagningen, Universitetssjukhuset Örebro2022-10-12Örebro
Folktandvårdens Specialistklinik söker tandhygienist till enhet Protetik/Parodontologi2022-10-09Örebro
Underläkare till ortopeden, Region Örebro län2022-10-16Örebro
Folktandvården söker tandsköterska till enhet Lindesberg/Kopparberg2022-10-02Kopparberg
Kurator/utskrivningssamordnare Allmänpsykiatrisk avdelning 2, USÖ2022-10-14Örebro
Sjuksköterska till lättvårdsambulans, VO Ambulans2022-10-09Karlskoga, Örebro, Lindesberg
Medicinsk vårdadministratör till Affektivmottagning USÖ2022-10-09Örebro
Allmänspecialist eller geriatriker till Askersunds vårdcentral2022-10-31Askersund
Undersköterska, Neuro- och rehabmedicin, avdelning 96, USÖ2022-10-02Örebro
Sjuksköterska, Neuro- och rehabmedicin, avdelning 96, USÖ2022-10-02Örebro
Arbetsterapeut Allmänpsykiatrisk mottagningen unga vuxna, USÖ2022-10-05Örebro
Sjuksköterska till Barn- och ungdomspsykiatriska Öppenvården (BUP), Örebro2022-10-14Örebro
Sjuksköterska, Avdelning 6, Rättspsykiatrin i Örebro2022-10-07Örebro
Undersköterska till avdelning 93 USÖ2022-10-12Örebro
Undersköterska till Kärl-och thorax Avdelning 53/IMA, USÖ2022-10-16Örebro
Samordnare till Kopparbergs vårdcentral2022-10-02Kopparberg
Medicinsk vårdadministratör, Tybble vårdcentral2022-10-16Örebro
Operationsplanerare Huvud-, hals- och plastikkirurgi, USÖ2022-10-02Örebro
Underläkare, Kumla vårdcentral2022-10-09Kumla
Specialist-/överläkare Obstetrik och gynekologi, USÖ2022-10-31Örebro
Distriktsläkare Kumla vårdcentral2022-10-09Kumla
BVC-sköterska Förstärkt barnhälsovård Region Örebro län2022-10-03Örebro
Barnmorska Förstärkt barnhälsovård Region Örebro län2022-10-03Örebro
Steriltekniker/Undersköterska Sterilteknik, USÖ2022-10-09Örebro
Psykolog till allmänpsykiatrisk mottagning, Lindesberg2022-10-09Lindesberg
Vårdcentralschef till Brickebackens vårdcentral2022-10-10Örebro
ST-läkare inom kardiologi , Universitetssjukhuset Örebro2022-10-09Örebro
Dietist direkt, Region Örebro län2022-10-03Örebro
Fysioterapeut Intellektuella funktionsnedsättningar, Vuxenhabiliteringen2022-10-02Örebro
Kurator till Nora vårdcentral2022-10-09Nora
Undersköterska BB avd 25 Obstetrik och gynekologi, USÖ2022-10-10Örebro
Biomedicinsk analytiker Akutlaboratoriet Lindesbergs lasarett2022-10-02Lindesberg
Överläkare/Specialistläkare klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Laboratoriemedicin2022-10-16Örebro
Sjuksköterska Kärl-Thorax avd 53/IMA, USÖ2022-10-31Örebro
Psykolog/beteendevetare till Regionhälsan2022-10-07Örebro
Psykiatrisjuksköterska, Olaus Petri vårdcentral2022-10-02Örebro
Logoped Neuro- och Hjärnskadeteamet, Vuxenhabiliteringen2022-10-31Örebro
Vårdcentralschef till Varberga vårdcentral2022-10-02Örebro
Specialistläkare/överläkare till verksamhetsområde ortopedi och handkirurgi2022-12-31Karlskoga, Örebro, Lindesberg
Specialistläkare/överläkare till Öron-, näs- och halssektionen USÖ2022-10-16Örebro
Sjuksköterska natt inom Intermediärvård till NIMA USÖ2022-10-02Örebro
Medicinsk vårdadministratör, Varberga vårdcentral2022-10-10Örebro
Undersköterskor till intermediärvårdsavdelning, NIMA USÖ2022-10-10Örebro
Sjuksköterska inom Intermediärvård med utbildningsprogram, NIMA USÖ2022-10-02Örebro
Intensivvårdssjuksköterska Kärl-Thorax IVA (TIVA), USÖ2022-11-30Örebro
Psykolog till Mottagning psykisk ohälsa barn och unga, Örebro2022-10-31Örebro
Allmänsjuksköterska inom intensivvård, Intensivvårdsavdelningen USÖ2022-10-31Örebro
Sjuksköterska till Beroendecentrums vårdavdelning USÖ2022-10-15Örebro
Psykolog Hörsel- och dövverksamheten, Barn- och ungdomshabiliteringen2022-10-02Örebro
Sjuksköterska till Akutmottagningen, Universitetssjukhuset Örebro2022-10-16Örebro
Statistician or epidemiologist, Clinical Epidemiology and Biostatistics, Örebro University Hospital2022-10-02Örebro
Epidemiologist or statistician, Clinical Epidemiology and Biostatistics, Örebro University Hospital2022-10-02Örebro
Arkivarie/informationshanteringsspecialist2022-10-12Örebro
Sjuksköterska kombinationstjänst, VO Infektion och Beroendecentrum2022-10-14Örebro
Sjuksköterska till psykosvårdens vårdavdelning2022-10-22Örebro
Distriktssköterska/Sjuksköterska till Olaus Petri vårdentral2022-10-02Örebro
Traineesjuksköterska, Kärl-Thorax IVA (TIVA)2022-10-30Örebro